Nasz cel:

Celem Stowarzyszenia Naukowego Przestrzeń Społeczna i Środowisko jest popieranie rozwoju nauk o przestrzeni i środowisku jako kategoriach społecznych oraz upowszechnianie wiedzy z tych dziedzin. Stowarzyszenie jest​ apolityczne; nie jest związane z żadną partią polityczną ani organizacją wyznaniową

 

Nasza działalność:

​• wydawanie książek,
• wydawanie gazet,
• wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
• artystyczna i literacka działalność twórcza,
• działalność bibliotek i archiwów,
• pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej
niesklasyfikowana,
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk
przyrodniczych i technicznych,
• badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
humanistycznych,
• badanie rynku i opinii publicznej,
• działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
• działalność fotograficzna,
• pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,