Działalność

 • ​ wydawanie książek,
 • wydawanie gazet,
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,
 • artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • działalność bibliotek i archiwów,
 • pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych,
 • badanie rynku i opinii publicznej,
 • działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
 • działalność fotograficzna,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 • działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową,
  straganami i targowiskami.

 

Działalność wydawnicza:

 

Ewa Lipińska
Rozmieszczenie i wpływ na środowisko emisji ze złóż substancji węglowodowowych współwystępujących ze złożami wód mineralnych w gminie Iwonicz-Zdrój

 

Ewa Lipińska - ksiązka

 

Osoby zainteresowane zakupem książki proszone są o kontakt elektroniczny - przestrzenspolecznaisrodowisko@gmail.com